"Beinvloed en geinspireerd door de onbegrensde werkelijkheid van kleur, vorm en geluid, laten Peeko & BoB zich niet gemakkelijk classificeren"

(press: bliss society)!!!!!!!Een door fictie geprikkeld spectakel in de STROMING  (+) EXPRESSIONISM!!!!!!!!

"Plastic BoB and Peeko Woodstone blazen de Blastic Culture weer nieuw leven in".

Middels  Rhythm-beams uit hun intergalactische sterrenraket, worden de aanwezigen geprikkeld om alom presente postieve vibraties op te pikken!

   Deze audiovisuele show vol Dune Tunes en Beeld effecten, schiet heen en weer tussen passief ervaren (kijken), en actief verwerken (dansen, lachen, klappen).

Beide Dune dudes schrikken niet terug voor onaangepast, ongecensureerd, rauw materiaal van eigen hand. Orginaliteit en eigengereidheid staan hoog in het vaandel.

Door het oorspronkelijke, ongepolijste materiaal centraal te houden, blijven hier mee onlosmaakbare inspiratie energieen en creativiteits vibraties behouden.

De toeschouwer/luisteraar kan deze prettige prikkels  dan herbeleven, aldus Plastic.

Geen gladgestreken, geperfectioneerde levenloze koek, maar magische imperfecte  sferen die eerlijk aanvoelen. Van ophitsende grooves en flitsende licht projecties tot rustige sferen die uitnodigen tot intiemer contact.

Licht en kleur effecten versneden met video beelden en animaties, worden

on the spot gemixed met de home produced songs & Rhythms.

Dit alles wordt voortdurend ondersteund door live performance!

============ percussie, spacebass , vocal-effects, outfits, dans, etc============

Een dynamische show vol humor.... een uitnodiging voor plezier!


Hun doel: het laten ontstaan van een vriendelijke persoonlijke sfeer waarin interactie en communicatie tussen mensen wordt bevordert.

Hun werkwijze; een onconventionele aanpak om middels sound en beeld  een verhaal te presenteren, welke postief stimulerend werkt op de toeschouwers.

[press;readers disgust]

it was one of those nights


-plastic BoB & Peeko Woodstone crossed the galaxy in their ooh so beloved red emperror-

when a cloud of DUST- of humenoid space trash- appeared ahead of M.

Long lasted thee spoons...outworn hotpans...

filthy blankets and fluffy umbrella's.

Long rotten minor foods, mouldy vegatable remains, and a whole lot more of stinky funkieness!

It was all there....and it was startin' to foul their ship Badly!

Rotten fruits smacked the shiney round port holes of the control room, making a further watchin' outside impossible.

No star to be gazed at, no more.

No twinkle star to be seen.

Only the bumpin' sound of burstin' dirtiness...to be heard

<uit elkaar spattende smerigheid>


Bob looked Peeko in thie eye and said:

AAAaaaiii Peeko

---What mess, man can make----

we'll better clean this mother before we enter the next doorway to bliizark....the city of blink!

we will never pass the the borderline like this!!!!


AND SO IT HAPPENED

AND SO THEY DID


This is your party service,

which brings you tha   Dune-Tune,

although you not know us still.

Our mission trip,  has long time begun.

On a full moon..a million years of Blastic style survived,

when a knight came,  who drank the liquid of the holy heavenly Force.

a FLASH- A-SHAKE!!!

Un expected cry made it clear...

the brothers were there..

the brothers R here!

It was the shine, which enLivened the brothers of the dunes,

who in fact were  now, guardians of the Dune tunes.

By the misterious interferiance  of this knight who looked so stoned

.. an episode of strange songs, was put into roll


back-home Hassie-Home.html
 back-HomeHassie-Home.html
back Hassie dune archiveHassie-Dune_Archive.html

Dune-tune experiences from Hassie Dune & Peeko Woodstone

back-Hassie DuneHassie-Dune_Archive.html
back-Hassie Dune ArchiveHassie-Dune_Archive.html
back-Home Hassie DuneHassie-Home.html
back-Bands & ProjectsHassie-All_Projects.html

My mind = clear, that my actions be shiney, for the  dune tune Tunes of the 

     dune-tune dunes will find their way to the positive people around

  

ain't that the freak -oh, on the ship

Peeko& Bob's affairs?

their beloved flying emperror has been properly modified several times by this master engin-H-eer

hulde voor NeeF DeeF

back-home Hassie-Home.html
back-Hassie Dune archiveHassie-Dune_Archive.html